Villkor

Villkor © Copyright och Upphovsrätt

Innehållet på www.jockelind.se är skyddat enl lagen om upphovsrätt (1960:729). Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjudet och förutsätter tillstånd av upphovsmannen i första hand och även av ansvariga för webbplatsen. Det betyder till exempel att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Det gäller även skolor.

Att helt eller delvis mångfaldiga bilderna på denna sida för annat än enskilt bruk, utan uttryckligt medgivande från bildens ägare, är förbjudet enligt lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande.

Bilder och andra illustrationer får inte kopieras och användas utan tillstånd av www.jockelind.se eller angiven upphovsman.

Upphovsrättslagen gäller Internet.
Betala för upphovsrätten om så krävs.
Ange alltid upphovsman vid bildpublicering på Internet. Detta gäller all typ av användning av bild.
Skydda upphovsmannens alster. Publicera bilder med så låg upplösning som möjligt, ange copyright i bilden.
Länka ej bild, text eller sida från annans websida till din egen utan tillstånd.
Källor skall anges även om de inte har upphovsrättsligt skydd.
Internt bruk gäller bara dig själv och dina få närmaste, ej för t. ex. skolverksamhet, verksamhet på arbetsplats eller företag, intranät, förevisningar.
Förvanska eller manipulera ej upphovsmannens ursprungsverk. Det är ej tillåtet att ta del ur bild. ”Citat” ur bild existerar ej.

Brott mot ovanstående beivras och du kan komma att dömas till skadestånd eller fängelse i max 2 år.

Comments are closed.